Pracujecie dla dzieci, to róbcie to jak dzieci – mówi Lego do swoich pracowników. I w swoim nowym biurze w Londynie nie przypisuje do pracowników biurek. Podobne rozwiązanie jest też w Warszawie.

Zamiast wielkiego open space'a, w którym każdy ma swoje 1,5-metra kwadratowego powierzchni, zdecydowano się na danie pracownikom wolnej ręki.Usiąść i pracować mogą w dowolnym miejscu na czterech wynajętych piętrach.

Lego daje taką możliwość na razie 120, a docelowo 200 osobom zajmującym się m.in. marketingiem, obsługą informatyczną czy finansową firmy. I nie ma znaczenia czy ktoś jest szefem czy zwykłym pracownikiem. Codziennie rano wybiera sobie swoje miejsce.

Wprowadziliśmy w tej siedzibie całkowicie nowy sposób pracy. Brak stałego miejsca przynosi bardzo odczuwalne konsekwencje, a największy wpływ na działalność naszych pracowników miało odejście od tradycyjnej koncepcji fizycznego "oddziału". Obecnie współpraca między różnymi jednostkami firmy jest zakrojona na jeszcze większą skalę niż dotychczas - mówi Bali Padda, wiceprezes Lego.Siedziba Lego w Londynie

Nowy sposób pracy to pilotażowa inicjatywa realizowana w siedzibie w Londynie. Firma przyznaje, że możliwe, iż ostatecznie zostanie ona wdrożona również w innych siedzibach.

Dla nas jest to krok w kierunku kultury sprzyjającej różnorodności, jaka cechuje całą naszą organizację, a jednocześnie pozwalającej stworzyć środowisko pracy umożliwiające pracownikom z bardzo różnych działów - dodaje Padda

Co ciekawe podobne rozwiązanie jest też w Warszawie. Stołeczne biuro firmy Skanska (zdj. poniżej) nie przypisuje swoim pracownikom biurek. Zamiast tego ci codziennie rano mogą wybrać czy chcą pracować w strefie cichej, konferencyjnej albo kreatywnej. Poza tym są też jeszcze tzw. budki telefoniczne służące do indywidualnych rozmów. Na dodatek po każdej ze ścian można pisać, bo stworzono je w technologii  tzw. białej tablicy.

W Warszawie w ten sposób funkcjonuje 80 osób, ale w sztokholmskim biurze Skanska przestrzeń między sobą dzieli ponad 1000 pracowników. I żaden nie ma swojego biurka.

http://www.biztok.pl/lifestyle/lego-zabralo-swoim-pracownikom-biurka_a19033


A  jak wygląda twoje stanowisko pracy ??